STRAFADVOCATEN.NL

Strafadvocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in strafrecht vinden op plaats

strafadvocaten.nl

Hertoghs advocaten fiscaal procesrecht, fiscaal boete- en strafrecht en invorderingsrecht

 

Hertoghs advocaten
Willemstraat 1-3
4811 AH Breda
Tel.: 076 5202266
Fax: 076 5202288
www.hertoghsadvocaten.nl


 

Hertoghs advocaten
Parklaan 32
3016 BC Rotterdam
Tel.: 010 7772266
Fax: 076 5202288
www.hertoghsadvocaten.nl

Hertoghs advocaten, sinds 1990 hét advocaten belastingkundigenkantoor als u een conflict met de belasting hebt of dreigt te krijgen, of met een juridisch of een aankomend juridisch probleem aangaande het fiscaal procesrecht, het fiscaal boete- en strafrecht en/of het invorderingsrecht.

De gespecialiseerde advocaten van Hertoghs, een onafhankelijk kantoor, zullen alles in de strijd gooien om uw belangen optimaal te behartigen, zij zoeken altijd naar nieuwe wegen om de zaak te winnen. De specialisten van Hertoghs staan accountants, fiscalisten en trustkantoren bij in hun geschillen met de Belastingdienst. Ze behandelen dan niet alleen de fiscale boete- of strafzaak tegen de professional, maar verlenen ook bijstand in eventuele tuchtzaken en beroepsaansprakelijkheidsprocedures. De advocaten van Hertoghs zijn nagenoeg allemaal in het belastingrecht gespecialiseerd.

De Hertoghs advocaten hebben hun vak gemaakt van het procederen in fiscale zaken. Zij doen niet aan fiscale advisering, maar lossen specifieke conflictsituaties op tussen ondernemende belastingplichtigen en de fiscale en justitiële autoriteiten.

Vanuit hun onafhankelijke positie werken zij veelvuldig samen met andere professionals uit de fiscale adviespraktijk, accountancy, advocatuur en het notariaat.

Hertoghs advocaten heeft zich ontwikkeld tot autoriteit en koploper op het vakgebied van de fiscale advocatuur.

Hertoghs “for the worst case, the best scenario”.

Specialisaties Hertoghs advocatenkantoor:
Belastingfraude (AWR)
Vermogensdelicten (Sr)
Economische delicten (WED)
Internationale informatie-uitwisseling
FIOD op de stoep
Belastingcontrole en belastingprocedure
Informatiebeschikking
Inkeerprocedure
Boeteprocedure/Medeplegersboetes
Cassatieprocedure
Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad
Invorderingsprocedure
Internationale informatie-uitwisseling
Indirecte belastingen

Bestuursrecht

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands