STRAFADVOCATEN.NL

Strafadvocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in strafrecht vinden op plaats

strafadvocaten.nl

Strafadvocaten in Nederland

 

Nieuw op StrafAdvocaten.NL: Weening Strafrechtadvocaten | Landelijk opererend

 

Het zoeken van een strafrechtadvocaat, een advocaat gespecialiseerd in het behandelen van strafzaken, vindt steeds meer plaats via het internet. Op StrafAdvocaten.NL vindt u snel wat u zoekt: de door u gewenste strafrechtadvocaat in uw eigen regio. Wij overladen u niet met een enorme lijst met strafadvocaten, maar houden het aanbod van strafrechtadvocaten per regio bewust beperkt.

 

De op StrafAdvocaten.NL vermelde advocaten zijn in ieder geval lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en in vrijwel alle gevallen tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten of De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

 

Een strafadvocaat behandelt een of meer van de volgende gebieden binnen het strafrecht:

  • Commune strafzaken (Wetboek van Strafrecht);
  • Wegenverkeerswet zaken (onder andere rijden onder invloed);
  • Opiumwetzaken (Opiumwet);
  • Uitleverings- en overleveringszaken;
  • Het verlenen van bijstand aan slachtoffers (slachtofferhulp).

 

 

Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn feiten die ernstiger zijn. De meeste strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet.

 

Als er een redelijk vermoeden bestaat dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt er gesproken over een verdachte. Een verdachte is echter nog geen dader. Het strafproces dient er toe om vast te stellen of de verdachte het strafbare feit al dan niet heeft gepleegd. De strafadvocaat, ook wel raadsman of raadsvrouw genoemd, verdedigt de rechten van de verdachte tegenover politie en justitie en verdedigt de verdachte op de zitting. Iedereen heeft het recht zich te laten bijstaan door een (straf-)advocaat. Wie zelf geen strafadvocaat kan betalen, krijgt een advocaat toegewezen door de Raad voor de Rechtsbijstand.

 

In een strafzaak kan een rechter verschillende beslissingen nemen. Als niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, wordt de verdachte vrijgesproken. Is het tenlastegelegde feit wel bewezen, maar is het niet strafbaar, of is de verdachte niet strafbaar omdat hij bijvoorbeeld uit noodweer heeft gehandeld of omdat hij ontoerekeningsvatbaar is, dan spreekt men van ontslag van rechtsvervolging. Vindt de rechter dat iemand wel schuldig is en daarvoor ook moet worden gestraft, dan kan hij diverse soorten straffen opleggen: een gevangenisstraf of een geldboete of de rechter kan iemand veroordelen tot een taakstraf. Naast straffen zijn er ook maatregelen, zoals ontzegging van de rijbevoegdheid en de terbeschikkingstelling.

 

Op deze website kunt u per provincie of per stad de door u gewenste strafadvocaat vinden, bijvoorbeeld strafrechtadvocaten in Amsterdam.

Strafrecht advocaat

Op deze website vindt u een advocaat of een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands